Bussen 

Iedere bus zal een persoonlijke begeleider krijgen die bij aankomst te Brakel de bus eerst naar de startzone zal begeleiden. 

Hierna zullen bussen parkeren op de Industrielaan.

Voor het vertrek, zal de begeleider de bus gaan ophalen en zorgen voor een vlot vertrek aan de vertrekzone.

Verantwoordelijke ontvangst en vertrek bussen.

X: GSM: x/x 

Personenwagens 

In het centrum van Nederbrakel liggen tal van (publieke) parkings die kunnen gebruikt worden.

Voor een vlot verloop is een circulatieplan uitgewerkt. Opzet hiervan is dat bestuurders deze route volgen en langsheen de verschillende parkings rijden. 

Niettegenstaande de meeste parkings op wandelafstand gelegen zijn, zullen ook bussen rondrijden om wandelaars van en naar de startzone te brengen.

Parkings:

Vierschaar

Dam

Sporthal

Kerkhofstraat

Zwembad

Kasteelstraat

Geraardsbergsestraat

Stationsplein

Industrielaan

Abeelpad